Материалы научно-краеведческой конференции к 90-летию Краеведческого музея Полоцка размещены на сайте


В разделе Библиотека на сайте Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника размещены доклады участников Научно-краеведческой конференции к 90-летию Краеведческого музея Полоцка, проходившей 7—8 декабря 2016 г. В представленных исследовательских работах рассматривается комплекс вопросов, посвященных истории Полоцка и Полоцкой земли.

 Для просмотра перейдите по ссылке: http://polotsk.museum.by/node/41851

Содержание

Аўсейчык У. Я. Стараверы Полаччыны ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст.

Баўтовіч М. М. Плач над спаленым Полацкам

Буевич Т. В., Счастная Р. В. История функционирования органов эвакуации населения в г. Полоцке и Полоцком уезде (1918–1922 гг.)

Бузо Н. М. Развіццё гімназічнай адукацыі на Полаччыне ў пачатку XX ст.

Буле М. Лудзенская Большая синагога: история, реставрация, развитие, перспективы

Воюш Р. В. Оказание помощи беженцам и пленным Полоцким уездным управлением по эвакуации населения в 1920 г.

Гаўрылава С. В. Дзейнасць упаўнаважанага Савета па справах РПЦ па Полацкай вобласці (1944–1954 гг.)

Галубовіч В. У. «Mы, Корсакі Залескія і Бабыніцкія…»: кланавая салідарнасць як элемент шляхецкае культуры Полаччыны ў XVII cт.

Гриб Е. П. К вопросу о деятельности Полоцкой мебельной фабрики в 1946–1968 гг.

Довгяло Н. В., Борун Е. Н. Административный контроль и наблюдение за деятельностью конфессий как направление вероисповедной политики органов советской власти в БССР в 1921–1939 гг. (на примере Полоцкого округа)

Жижиян С. Ф. К вопросу об атрибуции каменных крестов из собрания Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника

Карасёў В. Р. Ветрынскі ўмацаваны раён у ліпені 1941 г.

Каркотко А. Ю. Сильванович Лука Антонович — полный георгиевский кавалер

Кісляк А. У. Полацк 1960–2000-х гг. у значках (з калекцыі фалерыстыкі музейнага збору НПГКМЗ)

Копыл С. П. Последний день обороны г. Полоцка в июле 1941 г.

Корсак А. И. Организационная структура органов самоуправления г. Полоцка в период немецкой оккупации (1941–1944 гг.)

Коц А. Л. Асобныя моманты паўсядзённага жыцця палачан у XVII ст. (па матэрыялах археалагічных раскопак на Верхнім замку ў 2016 г.)

Лобач У. А. «Дзявочы калодзеж» ля в. Жыхары Полацкага р-на: сімвалічны статус, рытуальныя функцыі і праблемы захавання культавага аб’екта

Магалінскі І. У., Торшын Я. М., Зыкаў П. Л. Папярэднія вынікі архелагічных даследаванняў на тэрыторыі Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра ў 2016 г.

Мізярска Н. А. Старонкі гісторыі маёнтка Варонічы

Мыслівец Г. М. Васіль Лужынскі і яго роля ў пашырэнні культу прападобнай Еўфрасінні на тэрыторыі Полацка-Віцебскай епархіі

Соловьёв А. А. Археологическое изучение северной части квартала между проспектом Ф. Скорины, ул. Ленина, Нижне-Покровской и Энгельса.

Сумко Е. В. Борьба Полоцкой уездной милиции с бандитизмом в Полоцком уезде в начале 1920-х гг.

Чараўко В. У. Пазамагільны інвентар вясковых пахаванняў Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст.: наменклатура, інфарматыўнасць, інтэрпрэтацыя

Шыдлоўскі С. А. Да традыцыі полацкай метагістарычнай прозыНаучно-краеведческая конференция к 90-летию Краеведческого музея Полоцка (7—8 декабря 2016 г.)