Печатные издания

Книга «Полотчина». Полоцк. 1925 г.

Краско, В.Д. Краязнаўчы рух на Полаччыне ў 20-я гг. ХХ ст./ В.Д. Краско// Матэрыялы навуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі: (да 75- годдзя Полацкага краязнаўчага музея)/ уклад. В.Д. Краско. — Полацк: НПГКМЗ, 2001. — С. 56–59. Читать здесь