Археология

Ювелирный пинцет. Медный сплав. XII–XIII вв.

Магалінскі, І.У. Металічныя ювелірныя інструменты X–XVII стагоддзяў у фондах НПГКМЗ/ І.У. Магалінскі// Полацкі музейны штогоднік: (зборнік навуковых артыкулаў за 2010 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева, А.У. Шумовіч, Т.Р. Смірнова. — Полацк: НПГКМЗ, 2011. — С. 55–70. Читать здесь

 

Бусины. Стекло. XI–XIII вв.

Костюкевич, А.В. Стеклянные бусы древнего Полоцка/ А.В. Костюкевич// Тэзісы навукова-краязнаўчай канферэнцыі да 90-годдзя Краязнаўчага музея Полацка (Полацк, 7–8 снежня 2016 г.) / Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей- запаведнік; уклад. І. П. Воднева. — Полацк: НПГКМЗ, 2016. — С. 31. Читать здесь

 

Литейная форма. Рог. XIІ–XIII вв.

Магалінскі, І.У. Рогавая ліцейная форма XIІ–XIII стагоддзяў з музейных збораў НПГКМЗ/ І.У. Магалінскі// Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі: (па выніках навукова-даследчай работы ў 2016 г.) / уклад. Т. У. Явіч. — Мінск: Медысонт, 2019. — С. 96–99. Читать здесь

 

Гирька-разновес. Бронза. XIІ–XIII вв.

Бектинеев, Ш.И. Полоцкие гирьки-разновесы/ І.У. Магалінскі// Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: тэзісы дакладаў навуковай канферэнцыі, прысвечанай 1130-годдзю Полацка. — Полацк: ПГКЗ, 1992. — С. 5–6. Читать здесь

 

 

Глиняные игрушки. XIІ–XVIII вв.

Каталог калекцыі керамічных цацак з археалагічнага збору НПГКМЗ// Укладальнік: Н.Г. Лугіна. — Полацк: НПГКМЗ, 2007. — 101 с., іл. Читать здесь

 

 

 

Изразцы. Глина. XVІ–XVIII вв.

1) Лугіна, Н.Г. Кафля XIV – к. ХХ стст. З раскопак С.В. Тарасава/ Н.Г. Лугіна// Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2000 г.)./ уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2001. — С. 50–56. Читать здесь

2) Дук, Д.У. Культурныя сувязі палачан (па выніках вывучэння пячной кафлі XIV–XVIII стст.)/ Д.У. Дук// Матэрыялы навуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі: (да 75-годдзя Полацкага краязнаўчага музея)/ уклад. В.Д. Краско. — Полацк: НПГКМЗ, 2001. — С. 33–37. Читать здесь

3) Рябенкова, Г.В. Полоцкие изразцы XIV–XIХ вв./ Г.В. Рябенкова// Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 1997 г.)./ уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: ПГКМЗ, 1998. — С. 70–72 Читать здесь

4) Лугіна, Н.Г. Калекцыя кафлі з фондаў ПГКЗ/ Н.Г. Лугіна// Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 1996 г.)./ уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: ПГКМЗ, 1997. — С. 29–33 Читать здесь

 

Нательные кресты. Медь. XVIІ–XVIII вв.

1) Даўгун, В.М. Агляд калекцыі меднага мастацкага ліцця (ХІ–ХХ стст.) са збору НПГКМЗ/ В.М. Даўгун// Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2003 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2004. — С. 99–103 Читать здесь

2) Магалінскі, І.У. Металічныя крыжы-цельнікі Х–ХVIII стагоддзяў з музейных збораў НПГКМЗ/ І.У. Магалінскі// Полацкі музейны штогоднік: (зборнік навуковых артыкулаў за 2011 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева, І.П. Воднева, С.В. Нікалаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2012. — С. 252–265 Читать здесь

 

Шахматная фигура «ферзь». Рог. XV–XVI вв.

Грыб, Я.П. Прадметы з косці і рога з раскопак на тэрыторыі былога Кадэцкага корпуса ў 2001–2003 гг. у фондах НПГКМЗ/ Я.П. Грыб// Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі: (па выніках навукова-даследчай работы ў 2016 г.) / уклад. Т. У. Явіч. — Мінск: Медысонт, 2019. — 36–45 Читать здесь

 

Сырье и изделия из янтаря. XIІ–XIII вв.

Сергеева, 3.М. О янтаре X–ХIII вв. на западнорусских землях/ 3.М. Сергеева// Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: тэзісы дакладаў навуковай канферэнцыі, прысвечанай 1130-годдзю Полацка. — Полацка: ПГКЗ, 1992. — С. 56 Читать здесь