Старопечатные издания

Книга «Rozmyślania dla księży świeckich o powinnościach chrześcijańskich». Полоцк. 1799 г.

Шупенька, І.А. Выданні друкарні Полацкага езуіцкага калегіума ў фондах НПГКМЗ/ І.А. Шупенька// Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2003 г.) / уклад. Т.А. Джумантаева. — Полацк: НПГКМЗ, 2004. — С. 149-158. Читать здесь